Wszystkie

Jesteśmy grupą młodych osób, Katolików, pochodzących ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych m. in. w Krakowie, Łodzi i Wrocławiu, oraz innych środowisk twórczych w Polsce. Tworzymy razem Grupę Artystyczną VERA ICON.

Różnica Jacka Hajnosa

Serdecznie zapraszamy na wystawę Różnica Jacka Hajnosa, realizowaną w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wernisaż odbędzie się 13 lipca 2016 r. o godz. 18.00 w Galerii Kobro na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121.
Projekt Różnica Jacka Hajnosa, członka i założyciela grupy Vera Icon, dotyka problemu bezdomności. 77 portretów i wywiady są próbą głębokiego, braterskiego spojrzenia na tych, od których społeczeństwo odwraca wzrok. Różnica unieważnia stereotypy o osobach wykluczonych, eksponując jednocześnie niewygodną prawdę o nas samych.
Ekspozycja będzie czynna do 29 lipca 2016 r.

 

Podejmując problem bezdomności w projekcie „Różnica”, nie staram się wysuwać naukowych wniosków w oparciu o moje kilkuletnie doświadczenia. Książek na ten temat powstało wiele. Nie mam zamiaru się z nimi mierzyć. Chcę się dzielić tym, co dla mnie najistotniejsze – osobistym spotkaniem z człowiekiem. Prezentowane prace są próbą zapisania tej tajemnicy. Portretów jest siedemdziesiąt siedem. Liczba nie jest przypadkowa, bo każda z historii, którą prezentuję, jest pewną drogą przebaczenia sobie, bliskim, społeczeństwu i Bogu. Wszystkie portrety, które wykonałem przez ostatnie pięć lat, są świadectwem przeżywania relacji z drugim człowiekiem w jego aktualnej sytuacji.

 

Dzisiaj bezdomność nabiera nowego znaczenia, bo dom to nie ściany – to ludzie. W naszym zabieganym świecie prawie nikt nie może pochwalić się domem, który wykracza poza materialne pojęcie. Na przykładzie portretów najuboższych podejmuję próbę odsłonięcia prawdy o nas samych; prawdy, która tak często jest trudna do przyjęcia. Myślę, że poznane przeze mnie osoby uzewnętrzniają to, co nierzadko zdarza się nam wszystkim ukrywać pod skorupą próżności i grzechu. Kiedy odkrywamy w sobie tę naszą wewnętrzną biedę, bezdomni przestają być tacy obcy. Stają się braćmi.

ROZNICA PLAKAT szer540

 

 

Misericordia- wystawa zbiorowa grupy Vera Icon

Serdecznie zapraszamy na wystawę zbiorową grupy Vera Icon Misericordia realizowaną w ramach Światowych Dni Młodzieży. Otwarcie odbędzie się 13 lipca (środa) 2016 r. w Holu Centrum Promocji Mody w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121. Wernisaż będzie połączony z otwarciem wystawy Różnica Jacka Hajnosa w Galerii Kobro o godzinie 18.00.
Ekspozycja będzie czynna do 29 lipca 2016 r.

Twórcy ze środowisk uczelni artystycznych z Łodzi, Krakowa i Rzeszowa podejmują w swoich pracach temat miłosierdzia. W wystawie biorą udział: Aleksandra Adamczuk, Katarzyna Fydrych, Jacek Hajnos, Agata Bogusławska, Alicja Maliszewska, Joanna Maślejak, Paulina Nawrot, Zofia Trybis-Borkowska, Kazimierz Borkowski, Paweł Chlebek, Ewa Wróbel, Maciej Pisiałek, Tomasz Zając, Jakub Niewdana, o. Tomasz Biłka OP.

 

Cały kłopot z tym naszym miłosierdziem. Nie umiemy nim żyć, choć trudno nie wołać o nie. Rozliczając, co nam winien kto i co my komu winni, nie potrafimy przekroczyć naszej ludzkiej miary. Najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – miłosierdzie – odsłania tym samym głębię naszego upadku, nasze niepodobieństwo do Dobrego Boga.(…)Na co komu zranione serce, o. Tomasz Biłka OP


MISERICORDIA plakat szer. 540p

13433210_888897354589644_2656668888499679069_o

Vera Icon na Targach SacroExpo w Kielcach!

Od dzisiaj do 22 czerwca, na Targach SacroExpo w Kielcach  prezentujemy podsumowanie wszystkich naszych dotychczasowych projektów i promujemy nasz wspólny projekt z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym – figurki Świętych Dominikańskich.

F-31- wielkie dominikańskie stoisko z markami: W drodze Wydawnictwo, Fundacja Dominikański Ośrodek Wydawniczy, Fundacja Malak, Ośrodek Kaznodziejski,Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, dominikanie.pl i oczywiście Vera Icon.

Wyjątkowa okazja, żeby się spotkać, poznać i porozmawiać. Będzie można również nabyć gadżety jubileuszowe i zobaczyć co nowego w naszych wydawnictwach. W programie szereg spotkań, panel dyskusyjny, zaskakujący goście, ojcowie i bracia z całej Polski!

Vera Icon zaprasza! Odwiedźcie nas szczególnie we wtorek, 21 czerwca o 15.00 – o Vera Icon opowie Tomasz Biłka OP

Jesteśmy otwarci na pytania i dyskusje. Do zobaczenia!

 

13442507_888897487922964_4445586568566638365_o

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury WIEMY JUŻ KTO BĘDZIE NAM JE GŁOSIŁ

fb_tło-03

termin: 6 – 12. 06. 2016 (zaczynamy w poniedziałek obiadokolacją i kończymy obiadem w niedzielę)

miejsce: Jamna – Dom Św. Jacka, 32-842 Paleśnica

mówcy: całość poprowadzi o. Tomasz Biłka OP, duszpasterz pomocniczy Vera Icon, Grzegorz Doniec OP odpowiedzialny będzie za konferencje i warsztaty dla muzyków, pozostali goście to Tomasz Grabowski OP, Wojciech Gołaski OP, Janusz Pyda OP, Jarosław Kupczak OP oraz inni

W tym roku poza ogólnymi konferencjami czeka nas także część warsztatowa oraz podział na muzyków i twórców sztuk wizualnych. Możliwy jest przyjazd z dziećmi.

koszt: 300zł – w cenie noclegi i pełne wyżywienie

Oto link (kliknij): zapisy – rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury. ZAPRASZAMY SERDECZNIE.


informacje szczegółowe:

o. Tomasz Biłka OP poprowadzi cykl wykładów przedpołudniowych.
Chwała Boża jako manifestacja Bożej istoty. Dzieło sztuki jako nośnik tej chwały.

KONFERENCJE dla twórców sztuk wizualnych:

Tomasz Grabowski OP (o nim: http://www.liturgia.dominikanie.pl/tomasz_grabowski_op.html)
Tytuł: Postawa czci. 
Lektura dodatkowa: Dietrich von Hildebrand „Liturgia a osobowość”
Opis: W stworzenie wpisany jest pewien porządek. Znajdujemy więc spełnienie, gdy realizujemy zamiar Stwórcy. Cześć to sposób na przywrócenie porządku.

Wojciech Gołaski OP (o nim: http://www.liturgia.dominikanie.pl/wojciech_golaski_op.html)
Tytuł: Chwała a jedność.
Opis: Jaka jest zależność między chwałą Bożą a jednością wspólnoty? Punktem wyjścia rozważań będzie tekst z Ewangelii Jana 17, 21: „I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”.

Janusz Pyda OP
Tytuł: Co to jest chwała Boża? 
Opis: O tym, jaki przymiot Boży odpowiada pojęciu chwały i dlaczego to ważne dla twórców.

Grzegorz Doniec OP  prowadzi rekolekcje dla muzyków

Ukończył w 2006 roku Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu J. Antonika. Współpracował z krakowskimi orkiestrami i zespołami kameralnymi m. in. z orkiestrą Państwowej Filharmonii Krakowskiej. W roku 2008 wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów. Odtąd swoje zainteresowania muzyczne skierował ku teologii muzyki liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorału gregoriańskiego i wczesnej polifonii. W krakowskim konwencie pełnił funkcję kantora gregoriańskiego oraz kantora braci kleryków. Swoją pracę magisterską z teologii napisał z koncepcji muzyki kościelnej wg J. Ratzingera/Benedykta XVI

Tutaj mamy już szczegółowy plan.

KONFERENCJE dla muzyków:

dzień 1: Liturgia i muzyka (def,, istota, relacja, dokumenty Kościoła)
dzień 2: Kryteria muzyki liturgiczne (opus Dei, participatio actuosa, via pulchritudinis, logike latreia)
dzień 3: ST a muzyka (kantyk Mojżesza, pieśni, psalmy)
dzień 4: NT a muzyka (Magnificat, nowa pieśń nowego człowieka, Wcielenie)
dzień 5: niebezpieczeństwa dla muzyki liturgicznej (w historii i współcześnie)
dzień 6: Harmonia mundi (Logos, Wcielenie, komponowanie)

dzień 1: Liturgia i muzyka (def,, istota, relacja, dokumenty Kościoła)
W czasie pierwszego dnia będziemy zastanawiać się nad fenomenami liturgii i muzyki. Czym jest liturgia rozumiana jako publiczna forma oddawania chwały Bogu przez wspólnotę chrześcijan, jaką jest Kościół? Jaką rolę ogrywa w niej muzyka? Czy sztuka muzyczna może wyrazić chrześcijańskie prawdy wiary zawarte w tekstach liturgicznych, czy też jest tylko artystyczną ozdobą?

dzień 2: Kryteria muzyki liturgicznej (opus Dei, participatio actuosa, via pulchritudinis, logike latreia)
W czasie drugiego dnia podejmiemy refleksję nad podstawowymi wyznacznikami muzyki towarzyszącej akcji liturgicznej. Jak powinna być muzyka i czym ma się odznaczać, by prowadzić nas do Boga? Czy w ogóle da się wskazać na jej obiektywne kryteria?

dzień 3: ST a muzyka (kantyk Mojżesza, pieśni, psalmy)
Trzecia konferencja będzie poświęcona roli muzyki jako przekaźnika wiary w Starym Testamencie. W tym temacie skupimy się głównie na funkcji Psałterza, ale także i innych tekstów muzycznych, które odgrywały zasadniczą rolę w religijnym życiu Izraela.

dzień 4: NT a muzyka (Magnificat, nowa pieśń nowego człowieka, Wcielenie)
Czwarta konferencja będzie próbą opisania cech charakterystycznych muzyki rodzącego się Kościoła. Motywem przewodnim będzie „nowa pieśń” człowieka odpkupionego przez Chrystusa, a za przykład posłuży kantyk Maryi – Magnificat.

dzień 5: Niebezpieczeństwa dla muzyki liturgicznej (w historii i współcześnie)
W czasie piątego dnia będziemy analizować współczesne zagrożenia, jakie przenikają do muzyki Kościoła w wyniku oddziaływania współczesnej kultury masowej. Jak powinien wyglądać dialog muzyki przeznaczonej na użytek akcji liturgicznej ze współczesnymi trendami społecznymi, zwłaszcza muzycznymi?

dzień 6: Harmonia mundi (Logos, Wcielenie, komponowanie)
Ostatniego dnia zatrzymany się nad starożytnym konceptem „harmonia mundi”, który służył przez wieki kompozytorom chrześcijańskim jako punkt odniesienia dla wyrażania prawdy o pięknie stworzenia i naturze Słowa Bożego. Na ile muzyka kościelna powinna odwzorowywać porządek wszechświata? Czy w jej kompetencjach leży tak ambitne zadanie? Czy sama jest w stanie wyrazić zagadkę stworzenia?

WARSZTATY:

dzień 1: chorał gregoriański
dzień 2: Bach – alfabet luteranizmu (?)
dzień 3: Messiean – muzyk wierzący
dzień 4: Penderecki, Kilar, Góecki – polska muzyka religijna
dzień 5: artysta-muzyk i jego powołanie w Kościele
dzień 6: praca z muzykami kościelnymi w zespole

Ponadto naszymi gośćmi będą:
Jarosław Kupczak OP
i inni

CIĘŻAR CHWAŁY Rekolekcje, które zmienią Twoje patrzenia na twórczość

fb_tło-03

Ustalony już został termin i miejsce  corocznych rekolekcji dla artystów i organizatorów kultury. Rozpoczynamy zapisy.

termin: 6 – 12. 06. 2015

miejsce: Jamna – Dom Św. Jacka, 32-842 Paleśnica

mówcy: całość poprowadzi o. Tomasz Biłka, dominikanin, wkrótce lista pozostałych prelegentów

Wkrótce opublikujemy także plan całych rekolekcji. Wiemy już, że w tym roku poza ogólnymi konferencjami czeka nas także część warsztatowa.
W tym czasie przewidujemy oddzielne zajęcia dla muzyków i artystów sztuk plastycznych. Możliwy jest przyjazd z dziećmi.

Oto link: zapisy – rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury. ZAPRASZAMY SERDECZNIE.