AKTUALNOŚCI

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury WIEMY JUŻ KTO BĘDZIE NAM JE GŁOSIŁ

fb_tło-03

termin: 6 – 12. 06. 2016 (zaczynamy w poniedziałek obiadokolacją i kończymy obiadem w niedzielę)

miejsce: Jamna – Dom Św. Jacka, 32-842 Paleśnica

mówcy: całość poprowadzi o. Tomasz Biłka OP, duszpasterz pomocniczy Vera Icon, Grzegorz Doniec OP odpowiedzialny będzie za konferencje i warsztaty dla muzyków, pozostali goście to Tomasz Grabowski OP, Wojciech Gołaski OP, Janusz Pyda OP, Jarosław Kupczak OP oraz inni

W tym roku poza ogólnymi konferencjami czeka nas także część warsztatowa oraz podział na muzyków i twórców sztuk wizualnych. Możliwy jest przyjazd z dziećmi.

koszt: 300zł – w cenie noclegi i pełne wyżywienie

Oto link (kliknij): zapisy – rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury. ZAPRASZAMY SERDECZNIE.


informacje szczegółowe:

o. Tomasz Biłka OP poprowadzi cykl wykładów przedpołudniowych.
Chwała Boża jako manifestacja Bożej istoty. Dzieło sztuki jako nośnik tej chwały.

KONFERENCJE dla twórców sztuk wizualnych:

Tomasz Grabowski OP (o nim: http://www.liturgia.dominikanie.pl/tomasz_grabowski_op.html)
Tytuł: Postawa czci. 
Lektura dodatkowa: Dietrich von Hildebrand „Liturgia a osobowość”
Opis: W stworzenie wpisany jest pewien porządek. Znajdujemy więc spełnienie, gdy realizujemy zamiar Stwórcy. Cześć to sposób na przywrócenie porządku.

Wojciech Gołaski OP (o nim: http://www.liturgia.dominikanie.pl/wojciech_golaski_op.html)
Tytuł: Chwała a jedność.
Opis: Jaka jest zależność między chwałą Bożą a jednością wspólnoty? Punktem wyjścia rozważań będzie tekst z Ewangelii Jana 17, 21: „I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”.

Janusz Pyda OP
Tytuł: Co to jest chwała Boża? 
Opis: O tym, jaki przymiot Boży odpowiada pojęciu chwały i dlaczego to ważne dla twórców.

Grzegorz Doniec OP  prowadzi rekolekcje dla muzyków

Ukończył w 2006 roku Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klarnetu J. Antonika. Współpracował z krakowskimi orkiestrami i zespołami kameralnymi m. in. z orkiestrą Państwowej Filharmonii Krakowskiej. W roku 2008 wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów. Odtąd swoje zainteresowania muzyczne skierował ku teologii muzyki liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorału gregoriańskiego i wczesnej polifonii. W krakowskim konwencie pełnił funkcję kantora gregoriańskiego oraz kantora braci kleryków. Swoją pracę magisterską z teologii napisał z koncepcji muzyki kościelnej wg J. Ratzingera/Benedykta XVI

Tutaj mamy już szczegółowy plan.

KONFERENCJE dla muzyków:

dzień 1: Liturgia i muzyka (def,, istota, relacja, dokumenty Kościoła)
dzień 2: Kryteria muzyki liturgiczne (opus Dei, participatio actuosa, via pulchritudinis, logike latreia)
dzień 3: ST a muzyka (kantyk Mojżesza, pieśni, psalmy)
dzień 4: NT a muzyka (Magnificat, nowa pieśń nowego człowieka, Wcielenie)
dzień 5: niebezpieczeństwa dla muzyki liturgicznej (w historii i współcześnie)
dzień 6: Harmonia mundi (Logos, Wcielenie, komponowanie)

dzień 1: Liturgia i muzyka (def,, istota, relacja, dokumenty Kościoła)
W czasie pierwszego dnia będziemy zastanawiać się nad fenomenami liturgii i muzyki. Czym jest liturgia rozumiana jako publiczna forma oddawania chwały Bogu przez wspólnotę chrześcijan, jaką jest Kościół? Jaką rolę ogrywa w niej muzyka? Czy sztuka muzyczna może wyrazić chrześcijańskie prawdy wiary zawarte w tekstach liturgicznych, czy też jest tylko artystyczną ozdobą?

dzień 2: Kryteria muzyki liturgicznej (opus Dei, participatio actuosa, via pulchritudinis, logike latreia)
W czasie drugiego dnia podejmiemy refleksję nad podstawowymi wyznacznikami muzyki towarzyszącej akcji liturgicznej. Jak powinna być muzyka i czym ma się odznaczać, by prowadzić nas do Boga? Czy w ogóle da się wskazać na jej obiektywne kryteria?

dzień 3: ST a muzyka (kantyk Mojżesza, pieśni, psalmy)
Trzecia konferencja będzie poświęcona roli muzyki jako przekaźnika wiary w Starym Testamencie. W tym temacie skupimy się głównie na funkcji Psałterza, ale także i innych tekstów muzycznych, które odgrywały zasadniczą rolę w religijnym życiu Izraela.

dzień 4: NT a muzyka (Magnificat, nowa pieśń nowego człowieka, Wcielenie)
Czwarta konferencja będzie próbą opisania cech charakterystycznych muzyki rodzącego się Kościoła. Motywem przewodnim będzie „nowa pieśń” człowieka odpkupionego przez Chrystusa, a za przykład posłuży kantyk Maryi – Magnificat.

dzień 5: Niebezpieczeństwa dla muzyki liturgicznej (w historii i współcześnie)
W czasie piątego dnia będziemy analizować współczesne zagrożenia, jakie przenikają do muzyki Kościoła w wyniku oddziaływania współczesnej kultury masowej. Jak powinien wyglądać dialog muzyki przeznaczonej na użytek akcji liturgicznej ze współczesnymi trendami społecznymi, zwłaszcza muzycznymi?

dzień 6: Harmonia mundi (Logos, Wcielenie, komponowanie)
Ostatniego dnia zatrzymany się nad starożytnym konceptem „harmonia mundi”, który służył przez wieki kompozytorom chrześcijańskim jako punkt odniesienia dla wyrażania prawdy o pięknie stworzenia i naturze Słowa Bożego. Na ile muzyka kościelna powinna odwzorowywać porządek wszechświata? Czy w jej kompetencjach leży tak ambitne zadanie? Czy sama jest w stanie wyrazić zagadkę stworzenia?

WARSZTATY:

dzień 1: chorał gregoriański
dzień 2: Bach – alfabet luteranizmu (?)
dzień 3: Messiean – muzyk wierzący
dzień 4: Penderecki, Kilar, Góecki – polska muzyka religijna
dzień 5: artysta-muzyk i jego powołanie w Kościele
dzień 6: praca z muzykami kościelnymi w zespole

Ponadto naszymi gośćmi będą:
Jarosław Kupczak OP
i inni

No comment

Your email address will not be published.