Idea

Jesteśmy wspólnotą katolików pochodzących ze środowisk twórczych różnych miast i tworzymy Vera Icon Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich. Nazwa ta wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny Prawdziwy Obraz, jakim jest Jezus Chrystus. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka jest narzędziem, przez które możemy odkrywać Boga i doprowadzać innych do spotkania z Nim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nasza twórczość miała taki potencjał, potrzebna nam jest głęboka formacja. Dlatego też inspiruje nas myśl Papieża Benedykta XVI:

„Sztuka[…] zakłada przede wszystkim dar nowego spojrzenia.
Warto zatem dołożyć wszelkich wysiłków, aby ponownie dotrzeć do wiary widzącej.
Tam gdzie ona zaistnieje, tam i sztuka znajdzie swój właściwy wyraz”

Naszym patronem jest św. Jan Chrzciciel – ten, którego powołaniem było wskazywanie Chrystusa. Jego słowa:

„trzeba, by on wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30)

uczą nas stawiania Boga w życiu na pierwszym miejscu. Wierzymy, że nasza sztuka może mieć wymiar proroczy, ale też jesteśmy świadomi, że dla czystego spojrzenia, musimy „wyjść na pustynię”. Pragniemy mieć oczy Gołębicy.

Kim jesteśmy?

Od 2012 roku, kiedy zawiązała się Vera Icon Wspólnota Twórców Chrześcijańskich, rozeznajemy, że naszym powołaniem jest ewangelizacja środowisk artystycznych. Kładziemy nacisk na codzienną indywidualną formację członków wspólnoty, abyśmy odkrywając osobiście Boże Oblicze, mogli być świadectwem w naszym środowisku.

Równie ważny jest rozwój naszej twórczości, dbanie o jakość formy i treści, nieustanne poszukiwanie prawdy, zadawanie pytań. Dlatego regularnie organizujemy wystawy, plenery, realizujemy autorskie projekty artystyczne, próbujemy wyjść ze sztuką i wiarą na ulice.

Duszpasterzem wspólnoty jest obecnie ojciec Tomasz Biłka OP – malarz, poeta i teoretyk sztuki.

W miastach, w których działamy tworzymy diaspory. Wspólnota ma charakter ogólnopolski i zarządza nią lider we współpracy z radą złożoną z reprezentacji poszczególnych diaspor. Spotykają się kilka razy do roku, by zadecydować o działaniach grupy i omówić bieżące sprawy.

Twórców sztuki z różnych dziedzin, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością (np. prawnik, księgowy, manager) mogą przyczynić się do wzrostu grupy, zapraszamy na spotkania w wybranych miastach oraz na rekolekcje (więcej informacji znajdziesz tutaj).

Struktura zaangażowania we wspólnocie:
Struktura bycia we wspólnocie:
1. kandydat – artysta po półrocznym poznawaniu wspólnoty, zgłasza swoją konadydaturę liderowi z danego miasta lub w czasie rekolekcji i przygotowuje się do bycia członkiem, poprzez zaangażowanie w dzieła grupy i modlitwę
2. sympatyk – identyfikuje się z misją grupy i wspiera ją na miarę swoich możliwości, jednak z różnych przyczyn nie może brać czynnego udziału w  życiu wspólnoty, w spotkaniach diaspor;
3. członek – osoba charakteryzująca się dojrzałością duchową, artystyczną, osobowościową – pałnoprawny członek wspólnoty Vera Icon
zobowiązuje się do codziennej modlitwy Vera Icon, do trwania w codziennej modlitwie Pismem Świętym oraz do budowania i realizowania misji wspólnoty artystów chrześcijańskich Vera Icon
3. mecenas – sponsoruje działania wspólnoty i modli się za nią.

Współpraca

Jako wspólnota artystów chrześcijańskich tworzymy wydarzenia i bierzemy czynny udział w tych już organizowanych.
Jesteśmy otwarci na współpracę w dziedzinach:

kontakt: Dorota Hajduk • 782 524 480 • wspolnota@veraicon.com.pl

 

Co robimy?

2022

Wystawa zbiorowa ACROSS, Galeria Zielona 13, Łódź

SPOTKANIE NOWOROCZNE OGÓLNOPOLSKIEJ WSPÓLNOTY

2021

Adwentowe rekolekcje on-line we wspólnotach lokalnych. Głoszący: Piotr Oleś OP

NABI. Milczenie i Ogień “rekolekcje wakacyjne Vera Icon w Pratulinie – połączone z trybem plenerowym – w czasie rekolekcji ślubowanie

Spotkanie on-line z Jackiem Hajnosem, Osiem złych myśli. Konferencja i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Ogólnopolskie spotkanie świąteczno-noworoczne Vera Icon (on-line)

2020

Adwentowe rekolekcje on-line we wspólnotach lokalnych połączone ze ślubowaniem. „Św. Jan Chrzciciel. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30)

Spotkanie on-line z Jackiem Hajnosem. One of us. Prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę krakowską.

Warsztaty wokalne tradycyjnego śpiewu kurpiowskiego z kapelą „Miód na Serce” w Kurniku Polskim połączone ze zwiedzaniem Tykocina i Supraśla. Wizyta w Muzeum Ikon z wystawą czasową Jerzego Nowosielskiego i Leona Tarasewicza “Przemienienie”. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie on-line z Dariuszem Nowakiem. Requiem. Świadectwo i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie on-line z Karoliną Hałatek. Świadectwo światła. Świadectwo i prezentacja twórczości. Spotkanie organizowane przez wspólnotę warszawską.

Spotkanie z Jackiem Hajnosem. Świadectwo. Spotkanie organizowane przez wspólnotę łódzką.

Warsztaty tkania gobelinu z Walentyną Balcerzak organizowane przez wspólnotę warszawską Vera Icon i Klub Lidera Rzeczypospolitej w czasie Jarmarku na Freta w Warszawie

Organizacja rekolekcji internetowych dla artystów i twórców kultury pt.: POŚRODKU

Realizacja Murali w Ruszowicach koło Głogowa – Maciej Pisiałek i Konrad Koch

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Nabi. Milczenie i ogień. (wydarzenie odwołane z powodu epidemii koronawirusa)

2019

Udział w spotkaniach Taize we Wrocławiu – prowadzenie konferencji pt.: Jak przekazać wiarę w świecie multimediów? Jak nawiązać dziś kontakt z ludźmi?

Organizacja rekolekcji adwentowych dla artystów pt.: Nabi. Usta Boga, Skorzeszyce

Organizacja wraz z Centrum Myśli JPII wystawy Jacka Hajnosa pt.: Różnica w Holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Vera Icon było partnerem debaty pt.: Granica w sztuce organizowanej przez Centrum Myśli JPII w Warszawie. Udział w debacie wzięła m. in. Karolina Staszak.

Warsztaty druku linorytu i malowania na torbach organizowane przez wspólnotę warszawską Vera Icon podczas Jarmarku na Freta w Warszawie

Wystawa zbiorowa pt. POSTSCRIPTUM w czasie Festiwalu Musica Divina w Krakowie w Galerii Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ. Wydany został katalog wystawy.

Organizacja wakacyjnych rekolekcji dla artystów i organizatorów kultury pt.: Amen. O budowaniu na skale, Leśna Podlaska

Realizacja muralu Miłosierdzia w ramach Święta Młodych w Aleksandrowie Łódzkim, autor Szymon Ryczek

Wystawa zbiorowa organizowana przez wspólnotę warszawską Vera Icon oraz wspólnotę Betesda pt.: Anima mea w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie

Udział w Nocy Muzeów w MAW, wykład o. Tomasza Biłki OP , pt.: Jak wygląda twoja dusza?

Oprawa Wielkiego Piątku w kościele oo. Salezjanów w Łodzi, organizowana przez wspólnotę łódzką Vera Icon

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Znak Jonasza, Harmęże k. Oświęcimia

2018

Organizacja Rekolekcji Adwentowych dla artystów pt.: Świadectwo, Zaborowiec k. Leszna

 Zaproszenie Vera Icon do realizacji projektu Sztuka w drodze, organizator: Centrum Myśli JP2, prezentacja pracy O wolności na billboardach i citylightach w centrum Warszawy.

Organizacja wraz z Centrum Myśli JPII wystawy Jacka Hajnosa pt.: Różnica w Krakowie

Udział w debacie Mural a Icona, gościem z grupy Vera Icon był o. Tomasz Biłka, Organizator: Centrum Myśli JPII

Organizacja rekolekcji wakacyjnych pt. Oblicze w Czerwińsku nad Wisłą.

Organizacja wystawy Świadectwo, dwie odsłony ekspozycji, aukcja prac w Muzeum Archidiecezjalnym, organizatorzy: Vera Icon, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz XI Zjazd Gnieźnieński, Poznań – Galeria u oo. Jezuitów, Gniezno. Wydany został katalog wystawy.

Spotkanie z JE Biskupem Edwinem Dela Peña i p. Jonathanem Luciano Dyr. ACN Philippines pt.: μαρτυρία Wyznanie czy świadectwo. Klasztor oo. Dominikanów, Łódź

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Błogosławieni, Góra św. Anny

2017

Organizacja rekolekcji adwentowych pt.: Światło i sól, spotkanie dla twórców i organizatorów kultury, Porszewice

Organizacja rekolekcji wielkopostnych dla artystów pt.: Drugie Nawrócenie, Warszawa

2016

Realizacja projektu Jubileuszowych Murali Dominikańskich towarzyszących obchodom 800-lecia istnienia Zakonu Kaznodziejów, Łódź Wizja św. Dominika – główny mural (ściana przy ul. Pomorskiej 22 w Łodzi, 850 m2) Kontemplacja, ul. Wólczańska 27, Czarny kruk; ul. Żeromskiego 31, Orły, Próchnika 15

Organizacja wystaw – Misericordia i Różnica Jacka Hajnosa. Zbiorowa wystawa grupy Vera Icon odbyła się w Holu Centrum Promocji Mody, natomiast indywidualna Jacka Hajnosa miała miejsce w Galerii Kobro, ASP, Łódź. Wystawy były częścią obchodów Światowych Dni Młodzieży.

Ewangelizacja Huty – „Jestem z Huty”, przeprowadzenie warsztatów malowania murali oraz stworzenie czterech autorskich wielkoformatowych obrazów, akcja przeprowadzona z udziałem biskupa Grzegorza Rysia

XVII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, udział w targach na zaproszenie Zakonu Dominikanów, prezentacja grupy Vera Icon, Kielce. Stworzenie na targi serii figurek osób świętych.

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury pt.: Ciężar Chwały, Dom św. Jacka na Jamnej

Rekolekcje dla artystów, klasztor oo. Dominikanów, Łódź (msze św., konferencje, koncert zespołu Owca)

Wystawa zbiorowa członków grupy Vera Icon pt.: Obraz odnaleziony, CPM, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: UBOGA, zakończona aukcją prac, Galeria Zielona 13, Łódź. Wydany został katalog wystawy.

2015

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: Misericordia, prezentowana w czasie festiwalu Strefa Chwały w Starym Sączu, a także w Centrum Kultury Ruczaj w Krakowie (IX.2015) oraz w czasie VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach (X.2015). Wydany został katalog wystawy.

Rekolekcje dla artystów pt.: Jan Chrzciciel – Anioł Pustyni, Wierzchy k. Koluszek

Organizacja rekolekcji pt.: Ciężar chwały, Jamna – Dom Św. Jacka

2014

Seria konferencji o. Tomasza Biłki, klasztor oo. Dominikanów w Krakowie

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury, klasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu

2013

Wystawa zbiorowa grupy Vera Icon pt.: “Wiary Godny”, Galeria Główna u Attavantich, Jarosław. Wydany został katalog wystawy.

Rekolekcje dla artystów i organizatorów kultury, klasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu

WESPRZYJ VERA ICON


Jeśli chcesz wesprzeć działania grupy Vera Icon i pomóc nam w realizacjach, które obecnie planujemy - zrób przelew na dowolną kwotę w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe"

STOWARZYSZENIE VERA ICON
36114020040000360276704628
KRS 0000663434