Oratorium Narodzenia Pańskiego – projekt i realizacja Katarzyny Fydrych

 


k@fydrych.org

www.behance.net/KatarzynaFydrych


 

Oratorium Narodzenia Pańskiego przy Stowarzyszeniu Formacji Chrześcijańskiej

 

„Sercówka” w Wierzchach

 

Oratorium jest poświęcone tajemnicy wcielenia Pana Jezusa. Wnętrze zostało podzielone na dwie sfery, ziemską i niebiańską. Pierwszą obrazują
wydarzenia zbawcze – tajemnice radosne różańca okalające dolny pasaż. Centrum stanowi ikona Bożego Narodzenia w ołtarzu i św. Rodzina na ścianie ołtarzowej. Ikona św. Rodziny
koresponduje z misterium stworzenia na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej, która jest usytuowana w sferze niebiańskiej (sklepienie). Dalej serafiny, które nieustannie adorują
„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”(Iz 6, 1-2). Sklepienie wieńczy Oblicze Zmartwychwstałego z Cherubami widoczne z ołtarza, przy którym kapłan celebruje Eucharystię.

Category

REALIZACJE GRUPY

WESPRZYJ VERA ICON


Jeśli chcesz wesprzeć działania grupy Vera Icon i pomóc nam w realizacjach, które obecnie planujemy - zrób przelew na dowolną kwotę w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe"

STOWARZYSZENIE VERA ICON
36114020040000360276704628
KRS 0000663434