Różnica – projekt Jacka Hajnosa

 

Na cykl „Różnica” składa się 77 portretów bezdomnych. To szyfr, który odkrywa ambicję tego dzieła: przekroczyć różnicę, którą – co rusz – czynimy między sobą, co wyrzuca nam autor Listu św. Jakuba (por. Jk 2, 1-3 – fragment ten stał się mottem całego projektu). Lamek, potomek bratobójcy Kaina, przechwalał się: „Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek 77 razy” (Rdz 4, 24). Jezus z kolei daje Piotrowi nakaz, aby przebaczał nie siedem, lecz 77 razy (Mt 18, 22), tyle, aby odwrócona została Lamekowa miara pleniącego się zła, zaś prawo odwetu zastąpione zostało prawem bezgranicznej miłości (por. Mt 5, 38-48); wszak „pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam” (Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, 3). 77 to miara miłości, jaka staje się dla nas dostępna tylko w Chrystusie. „Różnica” Jacka Hajnosa to 77 dotkliwych spojrzeń, konstytuujących na powrót komunię pomiędzy nami.

 

Struktury obrazów Hajnosa – pocięte, nawarstwione – skomplikowane są jak historie ludzi bezdomnych. Materia zdarta, zmęczona – jak ich znużone ciała. Poza bielą, czernią, szarością i brązem, brak innych kolorów. Zdaje się, jakby początek i koniec człowieka zanurzone były w ciemności, z której on tylko na jakiś czas wychynął. Jednak pieczołowitość wykonania i szlachetność, jaką emanują te obrazy, są znakiem innej rzeczywistości, innego spojrzenia. To właśnie dziwić może najbardziej: ludzka godność, którą odsłania spojrzenie wiary („Kiedyś na uczelni jeden z profesorów powiedział Jackowi, że jego portrety są »za ładne«. Powinien je robić »brudne«, żeby pokazać, że bohaterowie są inni, różnią się od nas” [Justyna Tomaszewska, „77 portretów”, [w:] „Gość Niedzielny Krakowski”, 2014 (25 maja), nr 21, s. IV]). Zrobione często z odrzuconych materiałów, nieszlachetnych i „brudnych”, na powrót ukazują przemieniającą moc sztuki. To sztuka charyzmatyczna, dar Ducha, który obdarza człowieka „światłymi oczami serca” (Ef 1, 18). To spojrzenie kontemplatyka, który uczestniczy w spojrzeniu samego Chrystusa i odkrywa, że niepodobieństwo, w jakie upadł człowiek, nie oznacza zniszczenia obrazu Boga. To właśnie przedstawia Hajnos – niezniszczalny obraz Boga, jego ukryty blask.
Dlatego nawet bezdomność staje się tu znakiem, że człowiek jest obrazem Trójcy. Prof. Barbara Skarga pisała kiedyś: „Dziwny jest człowiek, dziwna w nim jest ta dwoistość, chęć bycia razem z innymi, nawet cierpienie, gdy tych innych brak, a jednocześnie niemożność uznania konieczności tego My, które mnie obejmuje, niechęć do »razem« i gorące pragnienie samotności” (Barbara Skarga, Tercet metafizyczny, Kraków 2009, s. 181). Czy nie dlatego, że jesteśmy obrazem Trójcy, niesiemy w sobie te dwa – mogłoby się wydawać – wykluczające się pragnienia: oddać się komuś, być z kimś jedno, ustanowić między nami jakąś naturalną tożsamość, a równocześnie być kimś innym, wyjątkowym i osobnym?

 

Jacek Hajnos OP – (ur. 1989) Artysta grafik, rzeźbiarz, rysownik, działacz społeczny. Pochodzi z Nowego Targu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafiki w Krakowie. Były prezes Katolickiego Centrum Kultury, założyciel ogólnopolskiej wspólnoty Vera Icon. Obecnie jest w trakcje formacji zakonnej i studiuje u dominikanów w Krakowie.

 

Wybrane osiągnięcia projektu:
2019 – Wyróżnienie ŁDF – must have, znak jakości dla projektu “Różnica”
2018 – Nominacja do nagrody – Paszport Polityki od magazynu Arteon
2018 – Uczestnictwo w wystawie: POLSKA. REWOLUCJA GRAFICZNA.  Miesiąc grafiki w Echirolles Graphic Design Center. Przegląd najlepszych projektów polskich od lat siedemdziesiątych.
2017 – Wyróżnienie FENIKS 2017, od Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
2014 – Wyróżnienie od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
2014 – Kochi – Międzynarodowe Triennale grafiki warsztatowej w Japonii, zakwalifikowanie jednej z prac z cyklu do wystawy pokonkursowej
2014 – Wyróżnienie – wystawa dla najlepszych dyplomów 2014, Pałac Sztuki
Wystawy:

Galeria Opactwa Tynieckiego, Kraków, 2018

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski, 2018

Galeria Miejska, ZSP im. Piotra Michałowskiego, Rzeszów, 2018

Galeria Kobro, ASP Łódź, 2018

Galeria Zielona 13, Łódź, 2017

Galeria BWA im. Wł. hr. Zamoyskiego, Zakopane, 2016

Gakeria BWA “Jadki”, Nowy Targ, 2015

 

Album prezentujący wszystkie postaci wraz z ich historiami: www.projektroznica.pl

2014

Category

REALIZACJE GRUPY

WESPRZYJ VERA ICON


Jeśli chcesz wesprzeć działania grupy Vera Icon i pomóc nam w realizacjach, które obecnie planujemy - zrób przelew na dowolną kwotę w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe"

STOWARZYSZENIE VERA ICON
36114020040000360276704628
KRS 0000663434