POŚRODKU

Rekolekcje internetowe 

23-26 lipca 2020

w całości online

Zapraszamy profesjonalistów w swojej dziedzinie sztuki i dizajnu tworzących zgodnie z duchem katolickim (niekoniecznie w tematyce sakralnej czy religijnej) oraz organizatorów i animatorów kultury na pierwsze internetowe rekolekcje Vera Icon.

Chrześcijański twórca otrzymał konkretny charyzmat, który jest darem nie tylko dla jego osobistego użytku, ale przede wszystkim dla posługi we wspólnocie Kościoła. Dlatego zastanawiając się nad tożsamością chrześcijańskiego twórcy, będziemy charakteryzować Kościół. Co znajduje się w centrum zainteresowania tej szczególnej wspólnoty?  

Kończąc swoją ziemską misję, Zmartwychwstały stanął “pośrodku” przestraszonych apostołów i obdarował ich pokojem. Spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa jest kluczowym doświadczeniem, które kształtuje tożsamość chrześcijan. Ale charakterystyki Kościoła dopełniają także inne wydarzenia, podczas których w centrum – pośrodku – stawiane są dwie inne postaci. Pierwszą jest przyłapana na grzechu kobieta przyprowadzona przed Jezusa przez faryzeuszy. Drugą – małe dziecko, które Jezus stawia pośrodku uczniów, kiedy ci pytają: “Kto jest największy w Królestwie Niebios?”. Chrystus ratuje grzesznicę i dowartościowuje dziecko. Zatem grzeszność i dziecięcość to cechy, które będą nas interesować podczas tegorocznych wakacyjnych rekolekcji. Czy stanowią one inspirujący temat dla chrześcijańskich twórców? 

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Rekolekcje głoszą:

o. Tomasz Biłka OP (opiekun duchowy Wspólnoty)

o. Tomasz Nowak OP

o. Tomasz Gałuszka OP

o. Lucjan Bartkowiak CR

 

PLAN REKOLEKCJI WKRÓTCE

Rekolekcje będą odbywać się w godzinach wieczornych od czwartku do soboty (19:00 – 21:30) oraz w niedzielę (10:00 – 11.30), dodatkowo dla członków wspólnoty przewidziane są grupy dzielenia od piątku do niedzieli po każdej konferencji.

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

* Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE VERA ICON KRS 0000663434 z siedzibą w Rzeszowie

2) Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana w związku z uczestnictwem w rekolekcjach będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją programu rekolekcji, zakwaterowaniem, transportem
• udzielania informacji związanych z rekolekcjami
3) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
4) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mailowy.

Rekolekcje Vera Icon

Co roku, w okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu organizujemy weekendowe rekolekcje dla artystów i twórców kultury. zaczynają się po południu w piątek, a kończą niedzielnym obiadem.

W okresie wakacji gromadzimy się na tygodniowych rekolekcjach Vera Icon.

Za każdym razem konferencje, wykłady i warsztaty oparte są na innym temacie przewodnim. Codziennie przewidziany jest czas na osobistą modlitwę, mszę św. i integrację, a wieczorami, dla wzajemnej inspiracji i radości, odbywa się pokaz prac połączony ze świadectwem artysty/dizajnera. Czas ten przeznaczony jest na formacje oraz spotkanie ze wszystkimi członkami Vera Icon.

Rekolekcje są obowiązkowe dla członków wspólnoty i mają charakter ciągły, dlatego konieczna jest obecność podczas całego tygodnia/weekendu.

Aby być na bieżąco z wystawami, wydarzeniami związanymi z grupą Vera Icon- zapisz się do newslettera.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

wkrótce termin

REKOLEKCJE
WAKACYJNE

internetowe 23-26 Lipca

REKOLEKCJE
ADWENTOWE

wkrótce termin

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Archiwalne plakaty

WESPRZYJ VERA ICON


Jeśli chcesz wesprzeć działania grupy Vera Icon i pomóc nam w realizacjach, które obecnie planujemy - zrób przelew na dowolną kwotę w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe"

STOWARZYSZENIE VERA ICON
36114020040000360276704628
KRS 0000663434