Podstawą indywidualnej formacji członka wspólnoty jest lectio divina, czyli codzienne rozważanie Pisma Świętego. W tym roku zgłębiamy Ewangelię wg św. Mateusza z komentarzami Silvano Fausti SJ zawartymi w książce “Rozważaj i głoś Ewangelię”. MODLITWA codzienna Vera Icon natomiast łączy wszystkich członków wspólnoty.

Refleksją powstałą na bazie lectio divina dzielimy się na cotygodniowych spotkaniach wspólnot, które odbywają się w kilku miastach Polski. Aby głębiej przeżyć niedzielną Eucharystię, rozważamy również Słowo Boże z tego dnia. Ponadto raz w miesiącu organizujemy spotkania otwarte dla osób spoza wspólnoty, aby zaprezentować swoje prace i inspirować się wzajemnie do działania twórczego.

Elementem jednoczącym całą wspólnotę są ogólnopolskie rekolekcje formacyjne, prowadzone przez naszego duszpasterza – ojca Tomasza Biłkę OP. W czasie wielkiego postu i adwentu organizujemy zjazdy weekendowe, natomiast raz do roku zwykle w okolicach wakacji – tygodniowe.

Za każdym razem konferencje, wykłady i warsztaty oparte są na innym temacie przewodnim. Codziennie przewidziany jest czas na osobistą modlitwę, mszę św. i integrację, a w trakcie jednego z wieczorów, dla wzajemnej inspiracji i radości, odbywa się pokaz prac uczestników. Rekolekcje są obowiązkowe dla członków wspólnoty i mają charakter ciągły, dlatego konieczna jest obecność podczas całego tygodnia.

Weekendowe zjazdy w czasie postu i adwentu zaczynają się po południu w piątek, a kończą niedzielnym obiadem. Podobnie jak rekolekcje tygodniowe, również skoncentrowane są wokół tematów przewodnich.

Informacje o zapisach i najbliższych terminach znajdują w zakładce REKOLEKCJE.

Struktura bycia we wspólnocie:
1. kandydat – artysta po poznawaniu wspólnoty, może zgłosić swoją konadydaturę liderowi z danego miasta lub w czasie rekolekcji i przygotowuje się do bycia członkiem, poprzez zaangażowanie w dzieła grupy i modlitwę
2. sympatyk – identyfikuje się z misją grupy i wspiera ją na miarę swoich możliwości, jednak z różnych przyczyn nie może brać czynnego udziału w  życiu wspólnoty, w spotkaniach diaspor;
3. członek – osoba charakteryzująca się dojrzałością duchową, artystyczną, osobowościową – pałnoprawny członek wspólnoty Vera Icon
zobowiązuje się do codziennej modlitwy Vera Icon, do trwania w codziennej modlitwie Pismem Świętym oraz do budowania i realizowania misji wspólnoty artystów chrześcijańskich Vera Icon
3. mecenas – sponsoruje działania wspólnoty i modli się za nią.

CODZIENNA MODLITWA WSPÓLNOTY

Uwielbiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że z miłości stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo,

a kiedy upadliśmy w niepodobieństwo,

posłałeś Swojego Syna, aby nas ocalić.

Myśmy Go ukrzyżowali.

z Jego przebitego boku wypłynęła dla nas krew i woda,

źródło tryskające na życie wieczne.

Przez śmierć Chrystusa wszczepiłeś miłość w nasze serca

i obdarzyłeś zdolnością rozumu do poznania Boga prawdziwego.

My wszyscy z odsłoniętą twarzą

wpatrujemy się w jasność pańską,

za sprawą Ducha Świętego, coraz bardziej jaśniejąc,

upodabniamy się do Twojego obrazu.

Jezu, Panie mój i Boże mój,

oddaję Ci siebie i swoją pracę twórczą.

To, co robię, niech głosi Twoją chwałę.

Zwycięzco śmierci i szatana,

błogosław mnie i armię bożych twórców,

abyśmy godnie nosili w naszych sercach Twój Vera Icon.

Zstąp Duchu Święty- ogniu z wysoka,

abyśmy pełnili wolę Boga przez pokorną posługę

na rzecz kościoła katolickiego i naszej grupy.

Maryjo, Matko Boga i nasza Matko,

prowadź wszystkich artystów do Jezusa.

Za kapłanów ze wspólnoty (dowolna modlitwa do Maryi)

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami!

Święto patronalne

Naszym patronem jest św. Jan Chrzciciel – ten, którego powołaniem było wskazywanie Chrystusa.

Jego słowa:

„TRZEBA, BY ON WZRASTAŁ, A JA ŻEBYM SIĘ UMNIEJSZAŁ” (J 3,30)

Uczą nas one ewangelicznej logiki, odwrócenia porządku i przyjęcia postawy dziecięctwa w myśl słów Jezusa:

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3).

24.06 we wspomnienie liturgiczne Narodzin św. Jana Chrzciciela  obchodzimy Święto Wspólnoty.

Na obchody święta składają się trzy punkty:

  • Msza św. we wspólnotach lokalnych w łączności z wszystkimi członkami

(można wysłać intencje opiekunowi duchowemu Wspólnoty), wysłuchanie słowa od lidera głównego Wspólnoty,

agapa – 24.06 lub w dzień, który pasuje wspólnocie lokalnej, szczególnie jeśli 24. wypada w tygodniu

  • Odmówienie Litanii do św Jana Chrzciciela o 21.00 w intencjach Wspólnoty

– 24.06 wspólnotowo lub indywidualnie jeśli wspólne spotkanie przeniesione jest na inny termin

  • Dobrowolne ofiarowanie postu i modlitwy za kandydatów i członków – indywidualnie 23.06 w wigilię uroczystości.

Miasta

Jesteśmy wspólnotą ogólnopolską, która opiera się na jednolitej formacji. Spotykamy się raz w tygodniu w różnych miastach (Kraków, Łódź, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Poznań), aby razem się modlić, rozważać Pismo Święte i wzrastać na drodze twórczej.

Łódź

Zielona 13 (klasztor oo. dominikanów, galeria na I piętrze)

każdy czwartek o 18:00

adoracja + msza św. + spotkanie wspólnoty

*pierwszy czwartek miesiąca o 18:30

msza św. o natchnienie dla artystów + otwarte spotkanie wspólnoty

lider: Alicja Maliszewska • 513 323 032 • alicjamalisz@gmail.com

Warszawa

Freta 8/10 (klasztor oo. dominikanów) – sala o. Woronieckiego

każda środa o 18:00
Msza święta + spotkanie wspólnoty

lider: Hubert Dolinkiewicz • 505 843 189 • hubertdolina@wp.pl

Kraków

Łobzowska 10 (klasztor Zmartwychwstańców)

każda środa o 19:30

msza św. + spotkanie wspólnoty

lider: Dorota Hajduk • 782 524 480 • dorota.hajduk@wp.pl

lider: Darek Nowak • 513 124 417 • dariusz.nowak.graphics@gmail.com

Rzeszów

Dominikańska 15 (klasztor oo. dominikanów)

co druga sobota o 18:00
msza św. + spotkanie wspólnoty (salka)

lider: Konrad Koch• 794 264 809 • konrad.art@gmail.com

Wrocław

Plac Dominikański 2 (klasztor oo. dominikanów)

każdy wtorek o 19:00

msza św. + spotkanie wspólnoty

lider: Gosia Janas • 782 254 614 • malgorzata.janas.04@gmail.com

liter: Jakub Wojcik • 723542273 • jakub.dobromir.wojcik@gmail.com

E-wspólnota

Zoom, każdy wtorek o 19:00

kontakt: Asia Grabarska • 506601404 • j.grabarska@gmail.com

Marcin Piotrowicz • 725 293 219 • marcin.piotrowicz.93@gmail.com

Lektury

2021 “Życie w Chrystusie. Duchowe przesłanie Listu do rzymian” Raniero Cantalamessa OFMCap

2017 “Liturgia a osobowość” Dietrich von Hildebrand

2016 “Duch liturgii” Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)

Dla inspiracji

“Piękny Bóg, Piękny Człowiek” Tomasz Gałuszka OP

„Faces. Historia twarzy” Hans Belting

„Potwarz” Anna Piotrkowska-Szyjkowska

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

WESPRZYJ VERA ICON


Jeśli chcesz wesprzeć działania grupy Vera Icon i pomóc nam w realizacjach, które obecnie planujemy - zrób przelew na dowolną kwotę w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe"

STOWARZYSZENIE VERA ICON
36114020040000360276704628
KRS 0000663434